DUYURULAR

TRANSKRİPT VE DERS İÇERİĞİ HAKKINDA
  24 Ağustos 2023

 

            Müdürlüğümüzden mezun olan öğrencilerimiz atandıkları kadrolarda, bir üst okula veya başka bir yüksekokula kayıt yaptıracakları takdirde bazı derslerden muaf olmak için kayıt yaptıracakları okullar kendilerinden transkript ile muaf olacakları derslere ait ders içeriklerini ( DERS MÜFREDATI ) talep etmektedirler.

Bu durumda takip etmeli gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır;

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ

ÜCRETLENDİRMELER

TARİFE

YATIRILACAK HESAP

Transkript Ücreti

90,00 ₺

GENEL BÜTÇE

Sınavlara İtiraz Ücreti

120,00 ₺

Diploma Eki

90,00 ₺

Mezuniyet Belgesi

90,00 ₺

Ders Başına Müfredat

5,00 ₺

Bir Eğitim Öğretim Dönemine Ait Müfredatlar

50,00 ₺

Bir Eğitim Öğretim Yılına Ait Müfredatlar

70,00 ₺

İki Eğitim Öğretim Yılına Ait Müfredatlar

120,00 ₺

Dört Eğitim Öğretim Yılına Ait Müfredatlar

200,00 ₺

Arnavutköy Mal Müdürlüğü’ne ait TR60 0001 0019 6800 0010 0061 55 İBAN numaralı hesabına yatırdığı ücrete ait dekont ile birlikte müdürlüğümüzün 0212 686 18 27 nolu faks numarasına dilekçesini okunaklı olacak şekilde faks ile gönderecektir.

Dilekçesinde;

- Hangi yıl mezun olduğu,

- Sınıfı, öğrenci okul numarası,

- İstediği ders içeriği ( MÜFREDAT) veya transkript istediği,

- Açık adresi, iletişim bilgileri (Telefon numarası, E-posta,FAX),

Açık bir şekilde belirtilecek ve dilekçelerine cevaben hazırlanan evraklar Müdürlüğümüzce PTT kanalıyla normal posta şeklinde gönderilecektir. Aksi takdirde evrakın aciliyeti olduğu söyleyip istendiğinde dilekçesinde tarafıma karşı ödemeli posta ile adresime gönderilmesini istiyorum şeklinde belirteceklerdir.

01/11/1984 Tarihli Ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Hükmünce ilgili dilekçeler 30 Gün içerisinde cevaplanacaktır.

 

***** NEDEN ÜCRET YATIRMAM GEREKİYOR ?

HUKUKİ DAYANAK;

RESMİ GAZETE : 15/07/2015

RESMİ GAZETE SAYISI :29417

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN 3. BÖLÜMÜ 20. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİNDE VE MEZUNİYETTE NOT DÖKÜMÜ (TRANSKRİPT) BİR DEFA ÜCRETSİZ VERİLİR. DAHA SONRAKİ TALEPLERDE BAŞKANLIK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK ÜCRETLER BAŞKANLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA YATIRILIR VE BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÜCRETLER 03/01/2018 TARİH VE 2018/1 DÖNER SERMAYE YÜRÜTME KURULU KARARIDIR BELİRLENEN ÜCRETLER YUKARDAKİ GİBİDİR.

Haber Paylaş