AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Sivil Öğretim Görevlisi

  • Ayşe Azize ERDAL

    Ayşe Azize ERDAL
    Öğretim Görevlisi

    • Lisans : İstanbul Kültür Üni. /Hukuk Fakültesi
    • Yüksek Lisans : İstanbul Kültür Üni. /Özel Hukuk